menu

BEROEPSKEURING

Bij Vitaal Concern kunt u terecht voor de volgende beroepskeuringen:
 
ASBEST KEURING:
Werknemers in de asbestsanering zijn op grond van het Arbobesluit verplicht om periodiek een medisch onderzoek te ondergaan, ook wel genoemd het Gericht Periodiek Onderzoek (GPO). Tijdens deze keuring worden mogelijke gezondheidsrisico factoren en lichamelijke afwijkingen gesignaleerd. De werknemers ontvangen informatie en advies om mogelijke gezondheidsrisico's te voorkomen. Medewerkers die asbest ruimen worden tevens onderzocht op hun fysieke geschiktheid om te werken met persluchtmaskers.

Deze keuring moet plaatsvinden bij indiensttreding en daarna om de drie jaar. Bij het werken met persluchtmasker en onder fysieke zware omstandigheden is de frequentie elke 2 jaar (tot leeftijd 50 jaar) en jaarlijks (leeftijd boven 50 jaar). Om eventuele gezondheidsklachten en risico's plus eventuele lichamelijke afwijkingen te constateren, doet de keurend arts een lichamelijk onderzoek. Hierbij wordt ook de bloeddruk gemeten, biometrische gegevens verzameld, uw urine onderzocht, uw longfunctie gemeten (spirometrie) en de ogen en oren aan een medisch onderzoek onderworpen.

Na de keuring ontvangt u, bij medische geschiktheid, een bewijs van goedkeuring.


BODEMSANERINGS KEURINGEN:
De WMK (Wet Medische Keuringen) bevat de regels waaraan een aanstellings- en/of een periodieke keuring moet voldoen en wie er, voor de uitoefening van zijn/haar beroep gekeurd moet worden om het werk te mogen (blijven) uitvoeren. De CROW-publicatie geldt in de grond-, weg en waterbouw als dé richtlijn voor het werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water. De keuringseisen worden meer bepaald door de eisen die het werk stelt en worden verdeeld in drie klassen:
Klasse A: Cabine Personeel: voor werknemers die in een gefilterde (overdruk)cabine werken, in principe niet direct aan verontreinigde stoffen worden blootgesteld en verder geen persoonlijke beschermingsmiddelen hoeven te gebruiken;
Klasse B: Met Gelaatsmasker: voor  werknemers die in vervuilde grond werken en bescherming moeten kunnen dragen als beschermende kleding en gelaatsmaskers. En voor situaties waarbij machinisten en chauffeurs buiten de cabine ook adembescherming moeten gebruiken;
Klasse C: Met onafhankelijke Ademlucht: voor werknemers die met perslucht moeten kunnen werken.Wanneer een medewerker geschikt wordt bevonden voor werk in één van de bovenstaande drie klassen wordt daarvoor een verklaring met een geldigheidsduur van één jaar afgegeven.

De bodemsaneringskeuring is wettelijk verplicht. Een werknemer die werkzaam is in de bodemsanering en die is afgekeurd, of waarvan de herkeuringstermijn verlopen is, mag formeel geen werkzaamheden  verrichten in de bodemsanering.


AANSTELLINGSKEURING
Een aanstellingskeuring is een onderzoek dat een bedrijfsarts op verzoek van de werkgever verricht als slot van een sollicitatieprocedure. Het onderzoek kan bestaan uit een vragenlijst, een gesprek en/of aanvullend lichamelijk of laboratoriumonderzoek.

Voor een aanstellingskeuring gelden strenge regels:
In het algemeen mag bij een sollicitatie een werkgever of een personeelsfunctionaris geen mondelinge of schriftelijke vragen stellen over de gezondheid van de sollicitant. Een sollicitant mag wel medisch worden gekeurd, maar daarvoor zijn strenge regels. Die regels staan omschreven in de Wet op de medische keuringen. Een aanstellingskeuring is wel toegestaan als aan de functie bijzondere eisen worden gesteld. Dat geldt meestal bij functies met risico’s voor de gezondheid of veiligheid van de werknemer of van anderen. Bij deze functies is het belangrijk te weten of iemand fit en gezond genoeg is. Denk aan duikers, brandweermannen, piloten of beroepschauffeurs. Het is natuurlijk niet handig als een dakdekker of glazenwasser/gevelreiniger hoogtevrees heeft, dus daarop mag iemand worden gekeurd. Maar voor bijvoorbeeld productiemedewerker of receptioniste is een medische keuring niet toegestaan.

De bedrijfsarts bepaalt welk soort aanstellingsonderzoek nodig is: welke vragen, en wat voor lichamelijk of ander onderzoek. De arts doet dit aan de hand van de vastgestelde bijzondere functie-eisen. Tegen de gang van zaken rond een aanstellingskeuring kan ook bezwaar worden gemaakt, door de sollicitant, de werkgever en een ondernemingsraad.

BRANDWEERKEURING
Een brandwacht dient te beschikken over een goede gezondheid en conditie. De medische Brandweerkeuring bepaalt of u geschikt bent voor deze fysiek zware functie. Bij Vitaal Concern kunt u ook terecht voor dergelijke keuringen (individueel en in groepsverband).