menu

RIJBEWIJS / CHAUFFEURSKEURINGEN


BEROEPSCHAUFFEUR
Voor werknemers die vallen onder de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen geldt dat zij in het kader van de Arbozorg regelmatig medisch gekeurd moeten worden.

Medische keuringsfrequentie
Keuring vindt plaats bij indiensttreding en daarna is de keuringsfrequentie:

t/m 50 jaar elke 5 jaar
50-59 jaar elke 3 jaar
59 jaar en ouder elk jaar
Administratief en leidinggevend personeel vanaf 40 jaar elke 5 jaar

Tijdens de keuring wordt u onderzocht op eventuele gezondheidsrisico's en lichamelijke afwijkingen. Om deze in beeld te kunnen brengen, doet de keuringsarts een lichamelijk onderzoek. Ook wordt uw bloeddruk gemeten, uw lengte en gewicht gemeten, uw urine onderzocht en uw ogen gecontroleerd. Na de keuring ontvangt de chauffeur bij geconstateerde medische geschiktheid een Gezondheidsverklaring (chauffeurspas).

BUSCHAUFFEUR
Voor chauffeurs die vallen onder de CAO Besloten Busvervoer en zelfstandige touringcarchauffeurs is het wettelijk verplicht om een geneeskundige verklaring te hebben. Hiervoor moeten zij zich elke 5 jaar medisch laten keuren. Chauffeurs geboren na 30 juni 1955 moeten vakbekwaam zijn en een geldige code 95 op het rijbewijs voeren. Om vakbekwaam te blijven, moet iedere vijf jaar verplicht 35 uur aan nascholing gevolgd worden.

De medibuspas is vervallen sinds begin 2015. De verplichting voor een touringcarchauffeur om een geldige geneeskundige verklaring bij zich te hebben is echter niet afgeschaft. De geneeskundige verklaring mag niet ouder zijn dan vijf jaar. Tijdens de medische keuring wordt onderzocht of u zelfstandig en veilig een voertuig kunt besturen. Om eventuele gezondheidsrisico's en lichamelijke afwijkingen in beeld te kunnen brengen, doet de keuringsarts een lichamelijk onderzoek. Ook wordt uw bloeddruk gemeten, uw urine onderzocht en uw ogen gecontroleerd. De rijbewijskeuring vindt plaats conform de Regeling Eisen Geschiktheid (CBR) versie 2000 en de wijzigingen hierop.

TAXIPASKEURING
Voor het werken als taxichauffeur is het verplicht om een taxipas (chauffeurspas taxi) te hebben. Een taxipas is 5 jaar geldig. Om in aanmerking te komen voor een taxipas dient elke chauffeur naast het vakbekwaamheidsdiploma nog twee documenten te hebben, namelijk een Verklaring Omtrent het Gedrag en een Geneeskundige Verklaring Taxi. Om de Geneeskundige Verklaring te krijgen moet u medisch gekeurd worden.

Tijdens de keuring wordt onderzocht of u zelfstandig en veilig een voertuig kunt besturen. Om eventuele gezondheidsrisico's en lichamelijke afwijkingen in beeld te kunnen brengen, doet de keuringsarts een lichamelijk onderzoek. Ook wordt uw bloeddruk gemeten, uw urine onderzocht en uw ogen gecontroleerd. Keuring vindt plaats conform de Regeling Eisen Geschiktheid (CBR) versie 2000 en de wijzigingen hierop

MEDISCHE KEURING SENIOREN
Bestuurders van 75 jaar en ouder worden elke 5 jaar medisch gekeurd. Bestuurders van tussen de 65 en 70 krijgen een nieuw rijbewijs dat geldig is tot hun 75ste jaar. Is de bestuurder ouder dan 75 jaar, dan is het rijbewijs nog maar 5 jaar geldig (vanaf 1 januari 2014 is deze leeftijd verhoogd van 70 naar 75 jaar).
Tijdens de keuring wordt u onderzocht op eventuele gezondheidsrisico's en lichamelijke afwijkingen. Om deze in beeld te kunnen brengen, doet de keuringsarts een lichamelijk onderzoek. Ook wordt uw bloeddruk gemeten, uw lengte en gewicht gemeten, uw urine onderzocht en uw ogen gecontroleerd.