menu

Preventief Medisch Onderzoek

Door de gezondheid en vitaliteit van de medewerker periodiek te laten onderzoeken kunt u ziekteverzuim voorkomen. Hiermee zijn uw medewerkers en natuurlijk uw organisatie mee gebaat.

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) heeft een positief effect op de productiviteit en het functioneren van uw werknemers; het maakt het werk veiliger en gezonder. U krijgt signalen inzake arbeidsgerelateerde aandoeningen en mogelijke beroepsziekten. Wij geven u en uw medewerkers hiermee advies aangaande het verminderen van gezondheidsrisico's. Er is al een BASIS PMO voor 65,00 euro!

→ Meer informatie over PMO's / PAGO's