menu

Preventief Medisch Onderzoek


Verzuim voorkomen is beter dan genezen
Door de gezondheid en vitaliteit van de medewerker periodiek te laten onderzoeken kunt u ziekteverzuim voorkomen. Hiermee is uw medewerker en natuurlijk uw bedrijf mee gebaat.

In het PMO (Preventief Medisch Onderzoek), voorheen PAGO, wordt het werkvermogen, de gezondheidsrisico’s, leefstijl en risico’s in kaart gebracht. De uitslag van het PMO wordt in een rapport aan uw medewerker verstrekt. Mochten er gezondheidsrisico’s en/of gezondheidsklachten zijn dan wordt uw medewerker geadviseerd over de te nemen stappen (o.a. doorverwijzingen). Als bedrijf kunt u, naar aanleiding van de uitgevoerde PMO’s, een algemene rapportage krijgen waarin analyses en adviezen over de werkplekken worden gegeven teneinde specifiek verzuim te voorkomen.

Uw medewerker heeft recht op een PMO. In art.18 van de arbowetgeving staat: “De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken”. Op basis hiervan kan uw medewerker jaarlijks verzoeken om een Preventief Medisch Onderzoek. Deelname is vrijwillig.

PMO Project binnen uw organisatie
Bedrijven kiezen er in het algemeen voor om de PMO’s op eigen locatie te laten uitvoeren. Op vrijwillige basis schrijven de medewerkers voor het PMO in. Onze keuringsarts komt naar uw organisatie en voert de PMO’s uit. Elke medewerker krijgt, naar aanleiding van het PMO, de uitslagen direct mee.

Onderzoeksopzet
Het PMO bestaat uit een medisch onderzoek welke door een vragenlijst wordt ondersteund. De inhoud van het medisch onderzoek en de soort vragenlijsten worden samen met de werkgever, op basis van de RI&E en specifieke functie inhoud, bepaald. Zo biedt Vitaal Concern verschillende PMO’s afhankelijk van de functie van uw medewerker.

Er is al een Basis PMO voor 65,00 euro!
Deze kunnen wij, samen met u, modulair opbouwen tot elke PMO die u wenst.

Het basis PMO bestaat uit:
 • Behandelen medische vragenlijst
 • Verzamelen biometrische gegevens: Lengte, Gewicht, BMI
 • Bloeddruk, Pols
 • Cholesterol meting
 • Urineonderzoek (bloed, eiwit, suiker)
 • Visustest (ogen)
 • Verkort lichamelijk onderzoek
 • Individuele rapportage

Dit PMO kan worden aangevuld met:
 • Uitgebreid lichamelijk onderzoek
 • Audiometrie (gehooronderzoek)
 • Rust ECG / Inspanning ECG (hartfilmpje)
 • Spirometrie (longfunctie onderzoek – peakflow/uitgebreid)
 • Uitgebreid bloedonderzoek (op diverse waardes)
 • Thorax foto (longfoto in ziekenhuis)
 • Uitgebreid visusonderzoek (beroep specifiek)
 • Beeldscherm ogen onderzoek
 •  

Heeft u interesse in een van deze keuringen of onderzoeken, neem dan contact met ons op. Wij bespreken graag alle mogelijkheden met u.