menu

Medische Verzekeringskeuringen


Wij voeren de volgende medische keuringen voor verzekeraars uit:

Klein Gericht Onderzoek (KGO)
Meestal moet u bij het aangaan van een levens- of een arbeidsongeschiktheidsverzekering een eigen gezondheidsverklaring invullen. Mocht de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij daardoor behoefte hebben aan extra medische informatie, dan moet de medisch adviseur daarvoor een onafhankelijke arts inschakelen. In zo'n situatie verzoekt de medisch adviseur u contact op te nemen met Vitaal Concern. U maakt bij ons een afspraak en één van onze artsen zal u ontvangen en u op dat specifieke onderdeel keuren. De resultaten van die keuring worden rechtstreeks naar de medisch adviseur gestuurd die het risico verder zal bepalen.

Huisartsenkeuring of Standaardkeuring
Wanneer het verzekerde bedrag boven een bepaalde grens komt, verlangt de medisch adviseur een algehele keuring van u. Iedere maatschappij heeft daar een speciaal ontwikkeld formulier voor in huis. U kunt bij Vitaal Concern een afspraak maken voor deze keuring. Vaak is een onderdeel van deze keuring ook een bloedonderzoek. Zodra alle gegevens bij ons bekend zijn, worden de resultaten rechtstreeks naar de medisch adviseur van de desbetreffende verzekeringsmaatschappij verzonden.

Internistenkeuring of Uitgebreide keuring
Deze keuring wordt verlangd als het verzekerde bedrag te hoog is en de huisartsenkeuring / standaardkeuring niet volstaat. De keuring is uitgebreider, er wordt een rust-ECG gemaakt en het bloed wordt op meer factoren onderzocht.